ankarandroloji@hotmail.com 0 312 304 56 07
Dr. Selçuk Sarıkaya Üroloji ve Androloji Uzmanı

Testisi saran toplardamarların genişlemesi ile karakterize hastalıktır. Genellikle bir semptoma veya soruna neden olmamakla birlikte ileri seviyelerde bu genişlemeye bağlı olarak artan ısı ve metabolitlerin etkisiyle sperm kalitesinde bozulmalar gözlenebilmektedir. Ayrıca ileri evrelerde ağrı gibi semptomlar da izlenebilmektedir.

Tanı:

Varikosel tanısında yapılacak fizik muayene ve ultrasonografik inceleme önem arz etmektedir. Özellikle adölesan dönemde ileri evrelerdeki varikosel varlığı testis hacminde küçülmelere (atrofi, hipoplazi) neden olabilmektedir. Klinik Varikosel tespit edilmesi halinde semen analizi ile sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojik inceleme yapılmalıdır.

Tedavi:

Semen analizi neticesinde normal sperm değerleri tespit edilmesi ve testiste atrofi, hipoplazi mevcut olmaması durumunda hastalar izlem ve periyodik muayene ile takip edilebilmektedir.

Semen analizi neticesinde sperm değerlerinde bozukluk tespit edilmesi durumunda, özellikle adölesan dönemde testis hacminde küçülmelere sebep olmuş varikosel varlığında Varikoselektomi veya Mikroskobik Varikoselektomi operasyonu planlanarak genişlemiş toplar damarlar bağlanarak kesilebilmekte veya çıkarılabilmektedir.

Sadece ağrı varlığında çeşitli önerilerle takip veya ameliyat seçenekleri tercih edilebilmektedir. Fakat sadece ağrı nedeniyle operasyon planlanan hastalar, ameliyat sonrası dönemde mevcut ağrılarının geçmeyebileceği konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir.

Ayrıca sperm değerlerinin iyileştirilmesi planlanarak gerçekleştirilen varikoselektomi operasyonları sonrasındaki takiplerde sperm değerlerinin iyileşebileceği gibi aynı düzeyde seyredebileceği veya kötüleşebileceği konusunda da hastalar bilgi sahibi olmalıdır. Sperm değerlerinde oluşabilecek olumsuzluklar sadece ameliyat başarısızlığı olarak değerlendirilmemeli, pek çok faktörün etkisiyle oluşabileceği unutulmamalıdır.