ankarandroloji@hotmail.com 0 312 304 56 07

Erkek İnfertilitesi

Dr. Selçuk Sarıkaya Üroloji ve Androloji Uzmanı

Korunmasız ve düzenli olarak en az 1 yıl süreyle cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumu infertilite (kısırlık) olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda giderek artan oranlarda görülen infertilite yapılan epdemiyolojik çalışmalarda evli çiftlerde %15’e varan oranlarda izlenmektedir. İnfertiliteye multidisipliner yaklaşım oldukça önem arz etmektedir ve çiftlerin ayrıntılı muayenesi ve tetkikleri tedaviye yön gösterici niteliktedir.

Erkek İnfertilitesi (Kısırlık) nedenleri arasında;

-Sigara ve Alkol kullanımı

-Obezite ve Eşlik Eden Hastalıklar

-Varikosel (Testisin etrafındaki toplar damarlardaki genişlemeler)

-Geçirilmiş testis ve eklerinin iltihabı (Orşit, Epididimit veya Epididimoorşit)

-Geçirilmiş testis cerrahi ve kayıpları (Testis Torsiyonu(dönmesi), Testis Tümörleri gibi nedenlerle)

-Hormonal Bozukluklar (Özellikle üreme hormonları ile ilişkili problemler)

-İnmemiş Testis (Kriptorşidizm) varlığı veya öyküsü

-Sperm taşıyan kanalların yokluğu veya tıkanıklığı

-Boşalma Problemleri

-Genetik Hastalıklar (Klinefelter Sendromu gibi)

-Sertoli Cell Only Sendromu

Erkek İnfertilitesi (Kısırlık) tanısına yönelik tetkikler arasında;

-Temel Biyokimyasal testler (Açıl Kan Şekeri, Tam Kan Sayımı, Üre ve Kreatinin, Kolesterol düzeyleri)

-Hormonal İnceleme (Testosteron, Estradiol, Follikül Stimüle Edici Hormon (FSH), Luteinizan Hormon (LH), Tiroid Hormonları, Prolaktin)

-Semen Analizi (Sperm Sayısı, Hareketliliği ve Morfolojisi ile ilgili değerlendirmeler)

-Skrotal Renkli Doppler Ultrasonografi ile Testis Dokusunun ayrıntılı incelenmesi

-Genetik Testler (Lüzum Halinde – Kromozom Analiz ve Y Kromozom Gen Delesyon İncelemesi yapılabilmektedir)

Erkek İnfertilitesi (Kısırlık) tedavileri arasında;

-Eşlik Eden Hastalıkların ve Nedenlerin Tedavisi

-Antioksidan (Sperm kalitesini arttırmaya yönelik oral tedaviler)

-Hormonal Tedavi (Hormon eksiklikleri veya takviye tedaviler)

-Nedene Yönelik Cerrahi Tedavi (Varikoselektomi, TUR-ED gibi)

-Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (TESE), MikroTESE, Testiküler Sperm Aspirasyonu (TESA), Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu (PESA) (Testis ve Sperm kanallarından sperm eldesinin gerekli olduğu durumlarda)

Korunmasız ve düzenli olarak en az 1 yıl süreyle cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumu infertilite (kısırlık) olarak tanımlanmaktadır.