ankarandroloji@hotmail.com 0 312 304 56 07

Testiküler Sperm Ekstraksiyonu

Dr. Selçuk Sarıkaya Üroloji ve Androloji Uzmanı

Semen analizinde sperm hücresi görülmeyen Azospermi hastalarında hormon analizleri, ultrasonografik inceleme, genetik inceleme gibi tetkikler ile operasyona uygun olan IVF (InVitro Fertilizasyon - Tüp Bebek) tedavisi planlanan çiftlerde erkek hastaların skrotal keseleri üzerine yapılan küçük bir kesi ile testis dokusuna ulaşılmasını takiben gözle veya mikroskop eşliğinde alınan örneklerin Embriyolog tarafından incelenmesi ve sperm hücresi bulunması amaçlanan bir operasyondur. Operasyon öncesinde hormonal tedavi veya antioksidan tedavi planlamasına hasta bazında karar verilmektedir. Operasyon esnasında patolojiye de örnek gönderilerek doku incelemesinin yapılması önemlidir. Cerrahi Müdahale sonrasında yara bakımı ve takip oldukça önemlidir.

 

Cerrahi Müdahale Tipleri:

-Konvansiyonel (Klasik) TESE operasyonu

-MikroTESE (Mikroskop eşliğinde yapılan operasyon)

Ayrıca bu hasta grubundan uygun olduğu tespit edilen hastalarda Testiküler Sperm Aspirasyonu (TESA) ve Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu (PESA) işlemleri de uygulanabilmektedir.

 

Operasyon esnasında patolojiye de örnek gönderilerek doku incelemesinin yapılması önemlidir. Cerrahi Müdahale sonrasında yara bakımı ve takip oldukça önemlidir.