ankarandroloji@hotmail.com 0 312 304 56 07

Tedaviler

ESWT

ESWT

Seanslar halinde uygulanan, şu ana kadar herhangi bir yan etkisi raporlanmamış, son dönemdeki yayınlarda ...

PRP (Plateletten Zengin Plazma) Uygulamaları

PRP (Plateletten Zengin Plazma) Uygulamaları

PRP tedavisi on yıllarda artan uygulamaları ile tıbbın pek çok branşında tercih edilir hale gelmiş bir tedavi ...

Penis Protezi Cerrahisi

Penis Protezi Cerrahisi

Diğer tedavilerle yanıt alınamayan Sertleşme Sorununun (Erektil Disfonksiyon) tedavisinde tercih edilen bir cerrahi ...

Testiküler Sperm Ekstraksiyonu

Testiküler Sperm Ekstraksiyonu

Operasyon esnasında patolojiye de örnek gönderilerek doku incelemesinin yapılması önemlidir. Cerrahi Müdahale ...

Penil Plikasyon ve Penis Eğiriliği

Penil Plikasyon ve Penis Eğiriliği

Penis Eğiriliği olan (Konjenital-Doğumsal veya Peyronie Hastalığı) uygun hasta grubunda (Özelikle 30 derecenin ...