ankarandroloji@hotmail.com 0 312 304 56 07

Penil Plikasyon ve Penis Eğiriliği

Dr. Selçuk Sarıkaya Üroloji ve Androloji Uzmanı

Penis Eğiriliği olan (Konjenital-Doğumsal veya Peyronie Hastalığı) uygun hasta grubunda (Özelikle 30 derecenin üzerindeki eğriliklerde) cerrahi yöntemlerle düzeltme cerrahileri yapılabilmektedir. Bu müdahaleler Eğriliğin bulunduğu tarafa müdahale ederek plak veya lezyonun çıkarılması, yerine yama yerleştirilmesi prensibi veya Eğriliğin bulunduğu tarafın tam karşısına yerleştirilecek plikasyon sütürleri (dikişleri) prensibine dayanmaktadır.

 

Cerrahi Müdahale Tipleri:

-Plikasyon: Plağın karşı tarafında yerleştirilecek sütürler(dikişler) ile penisteki eğriliğin düzeltilmesi amaçlanmaktadır.

-İnsizyon veya Eksizyon ve Yama yerleştirilmesi: Eğiriliğin bulunduğu tarafta mevcut plak veya lezyonun üzerine yapılacak kesi veya lezyonun çıkarılmasını takiben alana yama yerleştirilmesi ile düzeltme amaçlanmaktadır.

-Penis Protezi yerleştirilmesi

 

Penis Eğiriliği olan (Konjenital-Doğumsal veya Peyronie Hastalığı) uygun hasta grubunda (Özelikle 30 derecenin üzerindeki eğriliklerde) cerrahi yöntemlerle düzeltme cerrahileri yapılabilmektedir.