ankarandroloji@hotmail.com 0 312 304 56 07
Dr. Selçuk Sarıkaya Üroloji ve Androloji Uzmanı
Ereksiyon (Sertleşme), cinsel uyarıyı takiben hormonlar ve sinir sistemi etkileşimiyle oluşan kompleks bir fizyolojik mekanizmadır. Sertleşme sorunu sık karşılaşılan cinsel sağlık sorunlarındandır. Tatmin edici cinsel ilişkiye olanak sağlayan ereksiyonun (sertlik durumu) sağlanamaması veya sürdürülememesi olarak tanımlanmaktadır. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar sertleşme sorununun erkekler arasında giderek artan oranlarda görülmektedir. Genellikle hafif ve orta düzeyli sertleşme sorunları yaygın olarak izlense de eşlik eden hastalığı olanlarda ciddi sertleşme sorunları görülebilmektedir. Tanıda ayrıntılı bir tıbbi ve cinsel öykü alınması oldukça önemlidir. Kişide özgüven kaybı ve çeşitli psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. 
 

Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon) nedenleri arasında;

-Psikolojik nedenler (Performans anksiyetesi, ilişkisel problemler gibi)
-Sigara, alkol ve madde kullanımı, 
-Hormonal bozukluklar (Testosteron eksikliği, tiroid hastalıkları gibi)
-Obezite ve Metabolik sendrom,
-Diyabet (şeker hastalığı), 
-Hipertansiyon (Yüksek tansiyon),
-Hiperkolesterolemi (Yüksek kolesterol),
-Kalp hastalığı,
-Prostat hastalıkları (Prostat büyümesi ve prostat iltihabı),
-Penisin yapısal bozuklukları (Penis eğriliği, mikropenis gibi),
-İlaç kullanımı, 
-Geçirilmiş ameliyatlar ve 
-Sinirsel hastalıklar (Parkinson, inme, multiple skleroz, omurilik yaralanması) gibi nedenler yer almaktadır.
 

Sertleşme sorunu (Erektil Disfonksiyon) tedavileri arasında;

-Yaşam tarzı değişiklikleri (sigara, alkol ve madde kullanımından uzak durulması, egzersiz ve diyet)
-Eşlik eden hastalıkların tedavisi ve kontrol altında olması (Diyabet, yüksek tansiyon gibi)
-Cinsel terapi (Psikoseksüel, kognitif ve davranış terapisi)
-Oral tedaviler (Sildenafil, Tadalafil ve Vardenafil gibi)
-İntrakavernöz (Penis içindeki Kavernöz cisme ilaç enjeksiyonları; Alprostadil, Fentolamin gibi)
-ESWT (Vücut Dışı Şok Dalga Tedavisi)
-PRP (Plateletten Zengin Plazma) Tedavisi 
-Kök hücre tedavileri
-İntraüretral (Üretra içine uygulanan) tedaviler
-Vakum Ereksiyon Cihazları
-Penis Protezi Takılması (Tek parçalı, İki Parçalı, Üç Parçalı, Enine ve Boyuna genişleyebilen protezler)
 

Ereksiyon (Sertleşme), cinsel uyarıyı takiben hormonlar ve sinir sistemi etkileşimiyle oluşan kompleks bir fizyolojik mekanizmadır