ankarandroloji@hotmail.com 0 312 304 56 07

Özgeçmiş

Özgeçmiş

Özgeçmiş

Üroloji ve Androloji Uzmanı Biyokimya Bilim Doktoru

Doç.Dr.Selçuk Sarıkaya Ankara’da doğmuş olup aslen Erzurum’ludur.
İlk ve orta öğrenim hayatını Elazığ ve Uşak’ta tamamlamıştır. Lise öğrenimini İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nde başarı ile tamamlamasını takiben Tıp eğitimi için Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne (GATA) başlamıştır. Başarılı bir Tıp eğitimi süresi dahilinde 5.sınıfta kişisel sebeplerden ötürü eğitimine ve mesleğine sivil hayatta devam etmeyi tercih etmiştir.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimin tamamlamasını takiben ilk görev yeri olan Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi’ne atanmıştır. Tıpta uzmanlık sınavı sonrası Üroloji ihtisası için Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başlamış ve Üroloji ihtisası süresince Türk Üroloji Asistanlar Birliği (Türkiye ESRU) ve Avrupa Üroloji Asistanlar Birliği (ESRU) Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Üroloji ihtisasını başarı ile tamamlamasını takiben bir süre Şırnak Silopi Devlet Hastanesi’nde görev yapmış ve ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanmıştır. 2017 yılında yazılı ve sözlü sınavları başarı ile tamamlayarak Avrupa Üroloji Board Sertifikası almaya hak kazanmış ve Fellow of the European Board of Urology (FEBU) ünvanı almıştır.

Londra’da Dünyanın en iyi Üniversitelerinden olan University College London Hospitals (UCLH) St.Peter’s Department of Andrology Kliniği’nde, Avrupa Cinsel Tıp Derneği (ESSM) Başkanı Prof.Dr.David Ralph gözetiminde Androloji, İnfertilite, Cinsel Sağlık, Genital Estetik ve Genitoüriner Kanserler alanlarında eğitim almıştır. Dr. Sarıkaya Avrupa Cinsel Tıp Derneği (ESSM) bünyesinde 2018 yılında Genç Cinsel Tıp Akademisi’ni (YoSeMA) kurmuş olup ilk Başkanlığı görevini başarı ile tamamlamıştır. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) bünyesinde kurulmuş olan Hasta Bilgilendirme (Patient Information) Çalışma Grubunun Başkanlığını yürütmüş olup halen bu çalışma grubunun üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Üroloji Bilim Alanında Doçentlik Ünvanı almaya hak kazanan Dr. Sarıkaya Halen Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Genç Akademik Ürologlar (YAU) Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (Sexual and Reproductive Health) Çalışma Grubu’nun üyesi olarak Androloji ve Cinsel Sağlık alanlarında bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. 2017 yılında başladığı Biyokimya Bilim Doktorası sürecini 2023 yılında tamamlayarak Biyokimya Bilim Alanında Bilim Doktoru (PhD) ünvanı almaya hak kazanmıştır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği bünyesinde Androloji alanında klinik ve bilimsel çalışmalarını sürdüren Dr.Sarıkaya Üremeye Yardımcı Teknikler (ÜYTE) biriminde 2017 yılından beri İnfertilite ve Tüp Bebek alanında çalışmalarına devam etmektedir. Üroloji ve Androloji alanlarında birçok kitap Editörlüğü görevlerini yürütmüş olan Dr. Sarıkaya Üroloji alanında ders kitabı niteliğine sahip Üroloji Pratik İpuçları Kitabı ve tüm Dünyadan çok sınırlı sayıda kitap kabulü yapan Springer Yayınevi’nden yayınlanmış Andrology & Sexual Medicine kitabının Editörlük görevlerini de başarı ile yerine getirmiştir.

Halen iki kitabın Editörlük süreçleri devam etmektedir. Doç.Dr.Selçuk Sarıkaya çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. (YÖKDİL İngilizce Puanı 95.0)